Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


ÜRÜN BİLGİLERİ:


Ürün Türü:


Ürün Açıklaması: 


Adedi: 1


Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil) :


Kargo Ücreti: - / Alıcı Öder / Kargo Çıkış Yeri: 


ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:


Ödeme şekli: Kredi Kartı


Taksit Seçeneği : Tek Çekim


İlan Detay: EK-1 (Ekran Görüntüsü)


CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini www.anthika.com.tr'ye beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-2) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile www.anthika.com.tr'ye gönderecektir.


Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve ilanda belirtilen kargo süresi kadardır. ALICI, işbu onay süresi içinde, sistem üzerinden cayma hakkı bildirimini göndererek cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin www.anthika.com.tr’ye aktarılmasını engellemek için anthika.com.tr'iletişim bilgilerinden birisi ile bilgilendirmesi gerekecektir.


Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI'ya aittir.


MESAFELİ SÖZLEŞME


MADDE 1- TARAFLAR


ALICI


Adı-soyadı : 


Adresi : 


Email : 


Telefon : 


SATICI


Adı-soyadı : Ömür Yalçınkaya


Adresi : Yalı Mah 15 Temmuz Şehitler Cad No : 36 /a Ayancık / Sinop


Email : omuryalcinkaya@hotmail.com


Telefon : +905322070443


Şikâyetler için İrtibat Bilgisi : 


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:


İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin 3.maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları, sözleşme ile birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların üye ve anthika.com.tr'nin akdetmiş oldukları , anthika.com.tr Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.


MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:


Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.


Ürün Türü: 


Ürün Açıklaması:


Marka/Modeli, Rengi: 


Adedi: 1


Satış Fiyatı (KDV dâhil ve her türlü masraf dâhil) :KDV dahil


Kargo Ücreti: - / Alıcı Öder / Kargo Çıkış Yeri: ALICI ÖDER . Sinop - Ankara


Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi : Belirtilmemiş


Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:


ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:


Ödeme şekli: Kredi Kartı


Teslimat Adresi: 


Teslim Edilecek Kişi: 


Fatura Adresi: 


İlan Detay: EK-1 (Ekran Görüntüsü)


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile www.anthika.com.tr olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir.İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3 www.anthika.com.tr, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.


4.4 www.anthika.com.tr, ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan şikâyetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. ALICI, her türlü şikâyetlerini ( bilgi@anthika.com.tr ) - 05320121155 nolu site iletişim numarasından www.anthika.com.tr ye iletebilecektir.


MADDE - 5 CAYMA HAKKI:


ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini wwww.anthika.com.tr’ye beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-2) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile www.anthika.com.tr’ye gönderecektir.


Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve ilanda belirtilen kargo süresi kadardır. ALICI, işbu onay süresi içinde, sistem üzerinden cayma hakkı bildirimini göndererek cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin SATICI’ya aktarılmasını engellemek için anthika.com'u  da bilgilendirmesi gerekeceğinden, anthika.com sistemi üzerinden “Bana Özel” sayfasında“işlemi duraklatarak” bildirimde bulunacaktır. İşbu onay süresi sona erdikten sonra ALICI cayma hakkını kullanmak istediğini sadece SATICI’ya beyan edecek, anthika.com'a herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Cayma hakkı talebinin sistem üzerinden iletilmesi halinde anthika.com'un cayma hakkının içeriği ve uygulanabilir olmadığı ile herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayıp bu şekilde bir bildirim geldiğinde bedeli ALICI’ya iade edecek; cayma hakkının kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olarak kabul edilmeyecektir.


Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI'ya aittir.


ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:


Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde;

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve www.anthika.com.tr’nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda ve şahsa özel olarak hazırlanan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

Malın tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde;

Kitap, dijital içerik (bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri) ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.


MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:


ALICI’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularda ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


İşbu sözleşme 04.02.2021 tarihinde düzenlenmiştir.