Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üye, anthika.com.tr isimli internet sitesine üye olarak kabul edilmek ile birlikte, taraflar arasında düzenlenen iş bu üyelik sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriği ile ilgili bilgi sahibi olduğunu, içeriğini ve hükümlerini, koşulsuz ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

GENEL HÜKÜMLER

1.     İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “ Sözleşme ” olarak anılacaktır). Anthika İnternet Aracılık Hizmetleri  ( bundan böyle “Anthika.com.tr” veya “Site” olarak anılacaktır.) tarafından kurulan www.anthika.com.tr adlı internet sitesinden ürün alımını amaçlayan tüm özel ve tüzel kişiler(anthika.com.tr alan adlı internet sitemizde “Üye”, “Alıcı” olarak anılacaktır)  ile anthika.com.tr arasında üye kayıt aşamasında kurulmuştur.İş bu sözleşme siteye üye olmak isteyen gerçek yada tüzel kişiler için gereken tüm koşulları, yasakları, hak ve sorumlulukları içermektedir.

2.     Anthika.com.tr adlı internet sitemize üye olmak isteyen gerçek yada tüzel kişilerin “ düzenlenecek üyelik formunu“  eksiksiz,  gerçeğe uygun, doğru, okunabilir ve açık bir biçimde doldurmaları ( Üyeye ilişkin bilgiler TC Kimlik No, ad ve soyad, e posta adresi, telefon, banka hesap bilgileri gibi) halinde üyelikleri aktif hale getirilecektir.

3.    Anthika.com üye kabulünde tek taraflı olarak, takdir hak ve yetkisine sahiptir.Anthika.com.tr üyelik istemlerini kabul etmeme, reddetme,  geri çevirme hakkına sahip olduğu gibi onaylanmayan yada makul bir süre kullanılmayan üyelikleri askıya alma yada geçersiz kılma hak ve yetkisine sahiptir.

4.     18 yaşından küçükler Anthika.com.tr'ye üye olarak kabul edilemez.Anthika.com.tr yaş konusundaki yanlış bilgilendirilmelerden asla sorumlu tutulamaz.18 yaşından büyük gerçek kişiler ise medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduklarını açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.     Anthika.com.tr’ye üye olarak kabul edilen gerçek ya da tüzel kişiler ( bu sözleşmenin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişilik için bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eden) anthika.com.tr tarafından sunulan hizmetleri almaya, anthika.com.tr’ye dilediği anda giriş yapmaya yetkili olduğunu, bu halde yararlanacağı hizmetlerin seçiminde, kullanımında ve anthika.com.tr’ye her girişinde tüm sorumlulukları üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.     Üye; kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini gizlemek ve korumakla yükümlü olduğu gibi bu bilgileri 3. Kişilere açıklaması yada 3. Kişilerin kullanımına imkan tanıması halinde anthika.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

7.     Üye, kendisine ait kişisel bilgilerin izinsiz olarak kullanıldığını öğrenmesi halinde bu durumu anthika.com.tr’ye gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.Üye, iş bu bildirimi yapmayı şimdiden koşulsuz olarak kabul ve taahhüt eder.

8.     Anthika.com.tr izinsiz girişleri engellemeye, buna neden olan gerçek yada tüzel kişinin üyeliğini askıya almaya yada sona erdirmeye yönelik hukuksal işlemler yapma hak ve yetkisine sahiptir.

TANIMLAR

anthika.com.tr                                  : Kurulan sitede tüm yasal hakların sahibi ve işletmecisi konumunda olup, ticaret unvanı Anthika İnternet Aracılık Hizmetleri,adresi ise Belediye Caddesi No :36/b Ayancık/Sinop olan hizmet sağlayıcı( www.anthika.com.tr ), alıcıya ürün satışı yapan SATICI veya online alışveriş sitesini ifade etmektedir.

ÜYE                                             : Anthika.com.tr tarafından siteye üyeliği kabul edilen gerçek yada tüzel kişiler anlamına gelmektedir.

TÜKETİCİ                                        : Anthika.com.tr’de sunulan hizmetleri ( satışa sunulan ürünleri )almak isteyen kişi yada müşteri olarak tanımlanmıştır.

SATIŞ FİYATI                                    : Satış ilanının süresinin dolması beklenmeksizin “ anthika.com.tr” tarafından belirlenen sabit fiyatlar ürünün satılmasına olanak tanıyan satış biçimi yada fiyatıdır.

E TİCARET ÖDEME SİSTEMİ                         : “Alıcı” ve “anthika.com.tr” arasında düzenlenmiş olan satış sözleşmesinin bedelin ödenmesine ilişkin bölümünün ifasına yönelik  Üyelik Sözleşmesinde saptanan koşullar içerisinde, anthika.com.tr tarafından sağlanan hizmetler bütünüdür.

SİTE                                            : www.anthika.com.tr isimli internet sitesidir.

HAVUZ HESABI                                    : Banka/ödeme kuruluşları tarafından yönetilen banka hesabı olup güvenli ödeme sistemidir.

KARŞILIKLI HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

1.   Üyeler, üyelik başvuru formunda yer alan kendilerine ait tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler.

2.   İş bu üyelik sözleşmesi ve ilişkisi bilgisayar ortamında oluşturulması nedeni ile üyelik başvuru formunun doldurulması ve Anthika.com.tr’nin kabulü ile sözleşme kurulmuş kabul edilir.Bu bağlamda; anthika.com.tr ile üyelerin karşılıklı sorumluluk, hak ve yükümlülükleri başvurunun kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3.   Anthika.com.tr alıcıya ürün satışı yapan online bir alışveriş sitesidir.

4.   Üyeler, anthika.com.tr üzerinden yapacakları tüm işlemlerde yürürlükte olan hukuka ve yasalara uygun davranacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.Gerek 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile düzenlenen mesafeli satış işlemleri ve gerekse, reklam hukukuna ilişkin alıcı olarak yer alan ve düzenlenen tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan  ve taahhüt ederler.

5.   Üyeler, halen yürürlükte olan yasa maddelerinin anthika.com.tr sitesine yada üyeye yüklediği sorumlulukları bilmediğini ve bilebilecek durumda olmadığını ileri süremezler.

6.   Anthika.com.tr’nin, üyenin bilişim sistemlerine aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde üyeye rücu hakkına sahip olduğunu üye koşulsuz ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

7.   Anthika.com.tr; taraflar arasında düzenlenen bu sözleşmeyi koşulsuz ve tek yanlı olarak değiştirme, süreli yada süresiz askıya alma, sitenin kullanımını engelleme ve iptal etme hakkına sahiptir.Anthika.com.tr önceden gerek, bir bildirime yada herhangi bir kişinin izin ve onayına gerek duymaksızın anthika.com.tr, kullanım amacını, biçimini ve özelliklerini, usullerini, yapısını, içeriğini ve verilen hizmetleri değiştirme hakkına sahiptir.Bu durumda anthika.com.tr’ye hiçbir hukuksal sorumluluk yüklenemez. Bu halde üyeler yararına kazanılmış bir hak oluşturmaz.

8.   Oluşabilecek teknik arıza, kesinti, siber saldırı yada 3. Kişilerin işlem ve eylemlerinden doğan sorunlar veya mücbir nedenlerden dolayı ( tabi afetler ve halk hareketleri) anthika.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9.   Anthika.com.tr girdilerinin kullanılması durumunda yasal kurum ve kuruluşlardan bu yönde bir istemde bulunulması halinde üyeler hakkındaki bilgiler anthika.com.tr tarafından ilgili mercilere verilir.

10.  Üyelik sözleşmelerine aykırı eylemler nedeni ile kullanıcıların iptal edilen üyelik bilgileri anthika.com.tr tarafından muhafaza edilecektir.

11.  Üyelikleri iptal edilen kullanıcılar anthika.com.tr’nin istem ve koşullarını yerine getirdiği takdirde ve talepleri halinde üyelikleri yenilenebilecektir.

12.  Anthika.com.tr’nin sunduğu hizmetleri hiçbir gerekçe göstermeksizin geçici olarak durdurma, süreli yada süresiz askıya alma yada tamamen dondurması halinde kullanıcı üyelere karşı herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.  Anthika.com.tr sözleşme gereği sunduğu hizmetler kapsamında üyelerine satış garantisi, kesintisiz süreklilik, güncelleme ve hatasızlık konularında açık yada kapalı hiçbir garanti vermez.

14.  Alıcı üye,sitede sunulan hizmet ve ürünleri almak istediğinde teklif ettiği bedel ile hukuken bağlı ve sorumludur.Satın alma işleminin sonlandırılmasından sonra alıcı ürünü kabulden ve bedelini ödemekten, buna olanak sağlayan ve yasalar tarafından açıkça öngörülen düzenlemeler dışında kaçınamaz, vazgeçemez.Alıcının sunulan ürünlere yönelik indirim istemleri kabul edilmez.Alıcı sitede açıkça duyurusu yapılan ödeme koşulları dışına çıkamaz.

15.  Anthika.com.tr üzerinden yaptığınız alışverişlerde kullandığınız tüm banka kredi kartları ile yapılan işlemler üye ve banka/ödeme kuruluşları arasında online gerçekleşmektedir.Banka hesaplarınız,bankamatik,kredi kartı ve şifre bilgileriniz Anthika.com.tr tarafından görüntülenemez,kayıt edilemez.Anthika.com.tr,ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra satış ilanında belirtilen süre içerisinde ürün veya ürünler kargo şirketi aracılığı ile alıcıya gönderilir.Anthika.com.tr üzerinden satılan ürün yada malın teslimine yönelik sorunlardan anthika.com.tr sorumlu tutulamaz.

16.  Mesafeli satış sözleşmesine dair Yönetmelikte kabul edilen 14 gün içerisinde tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği düzenlendiğinden cayma taleplerinin anthika.com.tr'ye iletilmesi zorunludur.

17.  Anthika.com.tr'de satılan ürün, mal yada hizmetin eksik hatalı yada gizli veya açık ayıplı yada ilanda belirtilen kaliteden düşük olması halinde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince satışı yapan anthika.com.tr sorumludur ve ürünün yenisini tedarik etme - bakım ücreti ya da ücret iadesi www.anthika.com.tr tarafından yapılır.

18.  Üye satın aldığı ürün, mal yada hizmeti kontrol etmek ile yükümlüdür.Malın ayıplı çıkması halinde tüketicinin korunması hakkındaki Kanun gereğince kendisine tanınan tüm yasal haklarını ürünü satın aldığı www.anthika.com.tr'ye yöneltmek zorundadır.  

19.  Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra ürün karşılığı bedele yönelik fatura dahil her türlü makbuz ve belgelerin düzenlenmesinden doğabilecek hukuki sorumluluklarda www.anthika.com.tr sorumludur.

20.  www.anthika.com.tr'de satışa sunulan ve ilan edilen ürün tüketiciye gönderilecek üründür.Üye ödeme yaptığı ürünün ilanlardaki ürün olduğunu kabul ederek ödeme yapar.Ürünün üyeye sağlam ulaştırılması halinde tüketicinin cayma hakkını kullanarak iade hakkını kullanmasında ödenecek kargo ücreti üye'ye aittir.

21.  Anthika.com.tr yapacağı tüm ihtar, ihbar yada bildirimleri e- mail yada elektronik haberleşme araçlarıyla üyelerine iletme hakkına sahiptir.Yapılan bu tür tebligatlar Tebligat Yasası gereğince geçerli bir tebligatın tüm hukuksal sonuçlarını doğuracaktır.

22.  www.anthika.com.tr sistemin kesintisiz hizmet vereceği veya belirli ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.Bu nedenle bu sözleşme içeriğinde açıkça kabul ve taahhüt ettiği hususlar haricinde kullanıcılara karşı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.Üyeler, sözleşme koşullarının ihlal edildiğini bu nedenle kullanıcı yada 3. Kişilerin zarara uğradığını ileri sürerek anthika.com’dan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.


SON HÜKÜMLER

1.   Anthika İnternet Aracılık Hizmetleri ile üyeler arasında oluşacak hukuki uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabidir.Yetkili Mahkeme Ayancık Mahkemeleri ile Ayancık İcra Daireleridir.Üyeler iş bu sözleşme gereği yetkili mahkemenin Ayancık Mahkemeleri olduğunu koşulsuz olarak kabul ve taahhüt ederler.

2.   Taraflar arasında sürekli olarak düzenlenen iş bu sözleşme herhangi bir süreye bağlı olmaksızın taraflardan her birinin yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi dilediği zamanda fesih hakkına sahiptir.

3.   Üye'nin sözleşme içeriğini okuyup, elektronik ortamda onay vermesi ve anthika.com.tr’nin başvuruyu kabul etmesi ile sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girmiş kabul edilir.Tüketici elektronik ortamda onay vermesi ile birlikte sözleşme içeriğindeki tüm koşulları, kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.Faaliyet ve işlemlerin anthika.com.tr tarafından kalıcı olarak sona erdirilmesi durumunda iş bu sözleşmede sona ermiş kabul edilir. Anthika.com.tr istediği zamanlarda iş bu sözleşme koşullarını güncelleyip onaya sunarak değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.